Spēles vidē

Piedāvājumā 2 oriģinālspēles, kuru autortiesības ir aizsargātas atbilstoši Latvijas Republikas un Bernes konvencijas prasībām:

  1. Labirinta vārdu spēle (Autors: Z. Freimanis) Spēles noteikumi- LVSpēles noteikumi-2015
  2. Spēle “Pazīsti savu zemi?*” (Autori A. Bambis un Z. Freimanis). Spēles noteikumi-Spēles apraksts (noteikumi)-2015

Par iespējām ierīkot un izspēlēt šīs spēles ārpus “Sveikuļi” spēles laukumiem, izvietot reklāmas un par jebkādiem citiem ar spēlēm saistītiem jautājumiem, tai skaitā autortiesībām, interesēties pa tel. 29267142 Evita.