Pazīsti Latviju?

Ieteicams pieaugušajiem un bērniem no 2. klases.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Aktīva erudīcijas spēle dabā

“Pazīsti Latviju?”  *

 

Spēles laukums: 3300 kv m platībā dabā izveidots Latvijas plāns.  “Sveikuļu” spēlē-Mērogs: 1:5750

Kontūras ārpusē izveidots Rīgas jūras līcis, Baltijas jūra, Robežas ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju, Lietuvu.

Kontūras iekšpusē ir izveidotas Latvijas lielākās upes, nozīmīgākie dabas objekti, kā arī izvietoti lielāko un interesantāko apdzīvoto vietu (pilsētu, novadu centru) nosaukumi (karodziņu veidā). Kopējo apdzīvoto vietu objektu skaits- aptuveni 140.

Spēles veikšanā tiek izmantoti orientēšanās sacensību elementi (apdzīvoto vietu atrašana noteiktā secībā, atzīmēšanās iekārtas, atzīmēšanās uzdevumā noteiktajās vietās (ar jebkādiem atzīmēšanās lidzekļiem)

 Spēles uzdevums

Dalībniekam tiek izsniegts rakstisks uzdevums – apmeklēt spēles laukumā iezīmētās apdzīvotās vietas uzdevumā noteiktā secībā.

Sacensību gadījumā- spēles uzdevumu jāveic iespējami ātrā laikā.

 

Dalībniekiem nepieciešamās prasmes:

1)      Jāprot lasīt,

2)      Labāku rezultātu sasniedz dalībnieki, kuriem ir zināšanas Latvijas ģeogrāfijā un apdzīvotu vietu izvietojumā,

3)      Dalībniekiem, kuri nav zināšanu par kādas apdzīvotas vietas atrašanās vietu, to ir iespējams noskaidrot spēles kontūras ārpusē izvietotajā stendā ar Latvijas karti. Noskaidrošanas laiks ietilpst distances veikšanas laikā,

 

Pirms spēles uzsākšanas:

1)      Tiek izveidotas dažāda garuma distances ar apdzīvoto vietu nosaukumiem (piem. Kandava, Alūksne, Tukums, Brocēni, Valmiera, Kārsava, Ance, Ilūkste) un tml. Piedāvāto distanču garumi no 120-900m)

2)      Blakus apdzīvoto vietu karodziņiem tiek izvietoti atzīmēšanās (laika kontroles) sistēmas ierīces,

3)      Ja nepieciešams, katram dalībniekam tiek izsniegs individuālās atzīmēšanās (laika kontroles) čips.

 

Spēles gaitā:

1)      Dalībniekam tiek piedāvāts veikt vairākus spēles uzdevumus (dažāda garuma un sarežģītības),

2)      Pēc katra spēles uzdevuma veikšanas tiek kontrolēts vai tas ir veikts pareizā secībā , vai ir atrastas pareizās atbilstošās vietas, kā arī tiek fiksēts Dalībnieka spēles uzdevuma veikšanas  laiks.

 

Spēles veikšana sacensību distancē:

1)      Dalībnieki sacenšas sacensību distancē, veicot speciālu spēles uzdevumu,

2)      Dalībnieka rezultāts tiek novērtēts sekojošās kategorijās:

–          Vai veikta atzīmēšanās visās spēles uzdevumā minētajās vietās,

–          Vai veikta atzīmēšanās pareizajās spēles uzdevumā minētajās vietās,

–          Kāds ir pareizi veikta spēles uzdevuma laiks,

3)      Uzvarētājs ir dalībnieks, kurš pareizi un visātrāk ir veicis spēles uzdevumu.

Spēles aptuvenais ilgums 20 personu grupai 1,5-2 h

© 2015 Zigfrīds Freimanis, Andris Bambis

*iespējami arī citi spēles nosaukumi.

 IMG_5325 IMG_5253