Atpūtas komplekss "Sveikuļi"
Pazīsti Latviju?

Pazīsti Latviju?

Aktīva erudīcijas spēle dabā

“Pazīsti Latviju?”

Spēles laukums: 3300 kv m platībā dabā izveidots Latvijas plāns. “Sveikuļu” spēlē-Mērogs: 1:5750.  Kontūras ārpusē izveidots Rīgas jūras līcis, Baltijas jūra, Robežas ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju, Lietuvu.

Kontūras iekšpusē ir izveidotas Latvijas lielākās upes, nozīmīgākie dabas objekti, kā arī izvietoti lielāko un interesantāko apdzīvoto vietu (pilsētu, novadu centru) nosaukumi (karodziņu veidā). Kopējo apdzīvoto vietu objektu skaits- aptuveni 140.

Spēles veikšanā tiek izmantoti orientēšanās sacensību elementi (apdzīvoto vietu atrašana noteiktā secībā, atzīmēšanās iekārtas, atzīmēšanās uzdevumā noteiktajās vietās (ar jebkādiem atzīmēšanās lidzekļiem).

Spēles uzdevums:

Dalībniekam tiek izsniegts rakstisks uzdevums – apmeklēt spēles laukumā iezīmētās apdzīvotās vietas uzdevumā noteiktā secībā.

Sacensību gadījumā – spēles uzdevumu jāveic iespējami ātrā laikā.

Dalībniekiem nepieciešamās prasmes:

 • Jāprot lasīt;
 • Labāku rezultātu sasniedz dalībnieki, kuriem ir zināšanas Latvijas ģeogrāfijā un apdzīvotu vietu izvietojumā;
 • Dalībniekiem, kuri nav zināšanu par kādas apdzīvotas vietas atrašanās vietu, to ir iespējams noskaidrot spēles kontūras ārpusē izvietotajā stendā ar Latvijas karti. Noskaidrošanas laiks ietilpst distances veikšanas laikā.

Pirms spēles uzsākšanas:

 • Tiek izveidotas dažāda garuma distances ar apdzīvoto vietu nosaukumiem (piemēram – Kandava, Alūksne, Tukums, Brocēni, Valmiera, Kārsava, Ance, Ilūkste) un tml.;
 • Šīs distances ir jāveic dotajā secībā;
 • Piedāvāto distanču garumi ir no 120 – 900m;
 • Blakus apdzīvoto vietu karodziņiem tiek izvietoti atzīmēšanās (laika kontroles) sistēmas ierīces;
 • Ja nepieciešams, katram dalībniekam tiek izsniegs individuālās atzīmēšanās (laika kontroles) čips.

Spēles gaitā:

 • Dalībniekam tiek piedāvāts veikt vairākus spēles uzdevumus (dažāda garuma un sarežģītības);
 • Pēc katra spēles uzdevuma veikšanas tiek kontrolēts vai distance ir veikta pareizā secībā, vai ir atrastas pareizās atbilstošās vietas, kā arī tiek fiksēts Dalībnieka spēles uzdevuma veikšanas laiks.

Spēles veikšana sacensību distancē:

 • Dalībnieki sacenšas sacensību distancē, veicot speciālu spēles uzdevumu;
 • Dalībnieka rezultāts tiek novērtēts sekojošās kategorijās:

    – Vai tiek veikta atzīmēšanās visās spēles uzdevumā minētajās vietās;

    – Vai tiek veikta atzīmēšanās pareizajās spēles uzdevumā minētajās vietās;

    – Kāds ir pareizi veikta spēles uzdevuma laiks;

 • Uzvarētājs ir dalībnieks, kurš pareizi un visātrāk ir veicis spēles uzdevumu.

Spēles aptuvenais ilgums 20 personu grupai 1,5-2 h

© 2015 Zigfrīds Freimanis, Andris Bambis

*iespējami arī citi spēles nosaukumi

Par iespējām ierīkot un izspēlēt šo spēli ārpus “Sveikuļi” spēles laukumiem, izvietot reklāmas un par jebkādiem citiem ar spēli saistītiem jautājumiem, tai skaitā autortiesībām, interesēties pa tel. +371 29267142 – Evita