Sveikuļu nakts
Sveikuļu nakts

Sveikuļu nakts

Sveikuļu nakts 2023 

Orientēšanās un taku skriešana tumsā

2023. gada 4. martā!

Nolikums

Atpūtas komplekss “Sveikuļi”, Tukums

N 56 59.661  E 023 08.196

1.RīkotājsAtpūtas komplekss “Sveikuļi” un COK Silva

2.Dalībnieki:    Nakts orientēšanās un nakts taku skriešanas sacensības sportistiem, piedzīvojumu meklētājiem un aktīvās atpūtas cienītājiem.

3.Programma: (tiks precizēta atbilstoši tumsas iestāšanās prognozēm)

Kopējais starts bērnu distancei taku skriešanā: 18.50 (ar tumsas iestāšanos),

Kopējais starts- orientējoši 19.15

Izloze ~ 22.00 (pēc apbalvošanas)

4.Karte un skriešanas distance, laika kontrole:

4.1. Orientēšanās: “Sveikuļi” Mērogs 1:10 000; H 5m  Kartes iespiestas tipogrāfijā; Skatītāju punkts- Sveikuļu labirintā; Kopējais starts; Kontrolpunkti darbosies bezkontakta režīmā (attālums 0,3m), izņemot labirintu; Distanču autors: Z. Freimanis; Precīzi distanču parametri grupām tiks doti līdz 2023. gada 25. februārim. Distanču parametri  var mainīties gadījumā, ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi (liels sals un dziļš sniegs).

Distanču parametri:

Grupa Garums (km) KP
Elite V 8,0 22
Elite S 6,2 18
Lietpratēji V 6,0 16
Lietpratējas S 4,0 11
Tauta 3,2 12
Bērni 1,3 5

4.2. Taku skriešana: Skrējiens apļos (1-3, atkarībā no distances garuma) pa apkārtnē esošām stigām, meža ceļiem, takām; Skatītāju punkts- starta/finiša zonā; Trase marķēta ar gaismu atstarojošu marķējumu; Kopējais starts; Distanču parametri: Elite – 21-22 km (pusmaratons +), Lietpratēji- 14-16 km, Tauta 6-8 km, Bērni- līdz 1 km. Parametri tiks precizēti līdz 2023. gada 20. februārim. Darbosies bezkontakta laika ņemšanas sistēma, kas paredzēta taku skriešanai. Trašu autors: G. Konošonoks (Šoko);

4.3. Laika kontrole un atzīmēšanās kontrolpunktos notiek izmantojot SI kartes. Dalībnieki var izmantot savas SI kartes vai  lietot organizatoru piešķirtos SIAC (bez papildus samaksas). Bērnu distancē taku skriešanas disciplīnā NAV laika kontroles. Bērnu distancē orientēšanās disciplīnā-atzīmēšanās ar savām vai organizatoru piešķirtajām SI kartēm.

4.4. Kontrollaiks:

Elites un Lietpratēju distancēm: 3h

Tautas un bērnu distancēs: 1,5 h

5.Dalībnieku grupas:

Elite (V un S): orientēšanās-OEV, OES; skriešanā-SEV, SES;

Lietpratēji (V un S) orientēšanās-OLV, OLS; skriešanā-SLV, SLS;

Tauta (V un S) orientēšanās OTV, OTS; skriešanā-STV, STS;

Bērni (līdz 11 gadiem) orientēšanās-OB; skriešanā-SB

6.Dalības maksa (eur):

                                                  Elite         Lietpratēji       Tauta        Bērni

Līdz 15.01.2023                       15,-             10,-                10,-             3,-

16.01.- 19.02.23                       20,-             15,-                15,-             5,-

20.02.- 27.02.23                       25,-             20,-                20,-             7,-

Uz vietas sacensību vietā       30,-             25-                 25,-           10,-             

        

6.1. Dalības maksa jāsamaksā ar naudas pārskaitījumu COK Silva bankas kontā līdz attiecīgās reģistrēšanās beigu datumam.

6.2. Dalībnieka pieteikums sacensībām vienlaicīgi ir garantija dalības maksas samaksai. Ja Dalībnieks ir pieteicies, bet nav apmaksājis dalības maksu līdz 28.02.2023 un nav vienojies ar sacensību organizētājiem par citu apmaksas kārtību, Dalībnieka pieteikums nav spēkā un viņš sacensībām netiek reģistrēts. Ja Dalībnieks ir pieteicies pēc 27.02.2023, dalības maksu NAV apmaksājis, bet neierodas uz sacensībām, Dalībnieks apņemas apmaksāt 50 % no Dalības maksas apmēra.

6.3. Ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.

6.4. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt Dalības maksas atlaidi līdz 100% apmērā.

6.5. Līdz 27.02.2023 izmaiņas reģistrēt var bez papildus maksas, sākot ar 28.02.2023- 5 eur.

6.6. Dalībniekiem, kuras ir saņēmušas ielūgumus vai Brīvstartus, sacensībām ir jāreģistrējas līdz 2023. gada 28. februārim. Brīvstarts vai ielūgums jānorāda piezīmēs.

7.Pieteikšanās:

7.1. Elektroniskā pieteikšanās no 27.12.2022 līdz 27.02.2023 plkst.23.59, aizpildot pieteikuma veidlapu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6mlSsFucC31u1DbzjtXXKJSDPX7bB6-qi4qS9sfqHtiNyOw/viewform

7.2. Pieteikuma veidlapa būs pieejama www.sveikuli.lvwww.coksilva.lv un www.facebook.com

attiecīgajās lapās.

7.3. Piesakoties, dalībnieks norāda vārdu, uzvārdu, klubu, e-pasta adresi, starta grupu, SI kartes Nr, ja viņam tāda ir.

7.4. Orientēšanās distancē- pieteikšanās uz vietas būs ierobežota (limitēts karšu daudzums).

8.Apbalvošana:

8.1. Apbalvoti tiek katras disciplīnas Elites, Lietpratēju un Tautas grupu 1., 2., un 3. vietas ieguvēji katrā dzimuma grupā.

8.2. Ja attiecīgajā Elites grupā dalībnieku skaits ir 10 vai vairāk, V un S grupu uzvarētājiem gan skriešanas, gan orientēšanās disciplīnās papildus Naudas balvas: 120 eur (1. vietai); 60 eur (2. vietai); 30 eur (3. vietai).

8.3. Pēc apbalvošanas visi sacensību dalībnieki, kas atrodas uz vietas,  piedalās pārsteiguma balvu izlozē.

8.4. Ja Dalībnieku skaits ir mazāks par organizatoru noteikto, sacensību organizētājiem ir tiesības naudas balvas aizstāt ar citām balvām.

8.5. Balvu fondu nodrošina sacensību organizētāji, sponsori un atbalstītāji.

9. Serviss:

9.1. Katrs Dalībnieks saņems sacensību numuru, piemiņas suvenīru.

9.2. Dalībniekiem būs pieejama iesildīšanās teritorija, pārģērbšanās telpas vai telts, mantu (atslēgu) glabātuve, pēc finiša ēdināšana.

9.3. Dalībniekiem būs pieejamas tualetes, dušas, pirts.

9.4.Dalībniekiem un pavadošajām personām pieejama nakšņošana Atpūtas kompleksā “Sveikuļi” ar 30% atlaidi no standarta cenas- http://www.sveikuli.lv/cenas/, rezervācija: tel.29232026

10. Pārējie noteikumi:

10.1.Organizatoru izsniegto atzīmēšanās iekārtu (SIAC) sabojāšanas, neatdošanas vai pazaudēšanas gadījumā Dalībnieksapmaksā SI kartes vērtību (Eur 65,-).

10.2. Bērnu distancēs bērnus drīkst pavadīt pieaugušie.

10.3. Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai, kā arī Dalībnieka pieteikumā norādīto personas datu izmantošanai dalībnieku sastāva publiskošanai, rezultātu apkopošanai un publiskošanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos. Dalībnieka e-pasta adrese tiek izmantota tikai Organizatoru saziņai ar dalībnieku.

10.4. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancēs. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli un drošību distancēs atbildīgi viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. Reģistrāciju sacensībām bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem vietā veic viņu likumiskie pārstāvji vai treneri.  

10.5. Precizēta informācija tiks publicēta internetā web lapās www.sveikuli.lv, www.coksilva.lv un www.facebook.com lapā https://www.facebook.com/coksilva.lv/

11.Kontakti:

sveikuli@sveikuli.lv;

Evita tel. 29267142 (pieteikšanās, apmaksa, rēķinu izrakstīšana, organizatoriskie jautājumi)

Zipis tel. 29232026 (orientēšanās distances),

Gints tel. 26575243 (taku skriešanas distances)

Rekvizīti:

Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs “SILVA””

Reģistrācijas Nr. 40008061499,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS Swedbank

Konts: LV63HABA0551005150747