Sveikuļu nakts nolikums

SVEIKUĻU NAKTS            LOGO SVEIKUĻU NAKTS

Orientēšanās un taku skriešana tumsā

12.03.2022

 

Atpūtas komplekss “Sveikuļi”, Tukums

N 56 59.661  E 023 08.196

1.Rīkotājs: Atpūtas komplekss “Sveikuļi” un COK Silva

2.Dalībnieki:    Nakts orientēšanās un nakts taku skriešanas sacensības sportistiem, piedzīvojumu meklētājiem un aktīvās atpūtas cienītājiem. Dalībniekiem – obligātais inventārs- gaismas lukturis!

3.Programma: (tiks precizēta atbilstoši tumsas iestāšanās prognozēm)

Reģistrācija no 17.00 (Muzeja ēkā vai pie..)

Jaunā reģistrācija un izmaiņu veikšana līdz 18:30,

 

Kopējais starts skriešanas un orientēšanās distancēs: 19:15,

Apbalvošana: atsevišķi pa disciplīnām pēc uzvarētāju finišēšanas.

Izlozes: pēc uzvarētāju apbalvošanas (piedalās visi klātesošie un vēl trasē esošie dalībnieki).

 

4.Karte un skriešanas distance, laika kontrole:

4.1. Orientēšanās: “Sveikuļi” Mērogs 1:10 000; H 5m  

Skatītāju punkts- Sveikuļu labirintā; Kopējais starts;  Kontrolpunkti darbosies bezkontakta režīmā (attālums 0,3m), izņemot labirintu;. Distanču autors: Z. Freimanis; Precīzi distanču parametri grupām tiks doti pirmsstarta informācijā.

Distanču parametri:

Grupa Garums (km)  
     
Lietpratēji S un V 4-6  
Tauta S un V 3-4  
     
     
     

4.2. Taku skriešana: Skrējiens apļos (1-3, atkarībā no distances garuma) pa apkārtnē esošām stigām, meža ceļiem, takām; Skatītāju punkts- starta/finiša zonā; Trase marķēta ar gaismu atstarojošu marķējumu; Kopējais starts;  Darbosies bezkontakta laika ņemšanas sistēma, kas paredzēta taku skriešanai. Trašu autors: Gints Konošonoks (Šoko);

Distanču parametri:

Grupa Garums (km) Kāpuma metri Apļu skaits
Elite V, S 21,+ ~ 450 3
Lietpratēji V, S 14-16 ~ 300 2
Tauta 6-8 ~ 150 1
       

4.3. Laika kontrole un atzīmēšanās kontrolpunktos notiek izmantojot SI kartes. Dalībnieki var izmantot savas SI kartes vai  lietot organizatoru piešķirtos SIAC (bez papildus samaksas). 

4.4. Kontrollaiks:

Elites un Lietpratēju distancēm: 2,5h

Tautas  distancēs: 1,5 h

5.Dalībnieku grupas:

Elite (V un S): orientēšanās-OEV, OES; skriešanā-SEV, SES;

Lietpratēji (V un S) orientēšanās-OLV, OLS; skriešanā-SLV, SLS;

Tauta (V un S) orientēšanās OTV, OTS; skriešanā-STV, STS;

Bērnu grupas- atceltas

6.Dalības maksa (eur) tiek noteikta atbilstoši dalībnieka pieteikšanās laikam:

Grupa/                              Elite      Lietpratēji      Tauta      

pieteikšanās laiks         

20.01.- 20.02.22               15,-            10,-           10,-        

21.02.- 6.03.22               20,-           15,-            15,-          

7.03.- 10.03.22                25.-          20,-            20,-        

Uz vietas sacensību          30,-           25,-            25,-      

vietā

6.1. Dalības maksa (par pieteikumiem līdz 6.03.2022) jāsamaksā ar naudas pārskaitījumu SIA “ANSIS” bankas kontā ne vēlāk kā līdz 7.03.2022.  Dalības maksu par pieteikumiem no 7.03.2022 Dalībnieks var maksāt ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā reģistrējoties sacensībām uz vietas.

6.2. Dalībnieka pieteikums sacensībām vienlaicīgi ir garantija dalības maksas samaksai. Ja Dalībnieks ir pieteicies līdz 6. 03.2022, bet nav apmaksājis dalības maksu līdz 7.03.2022 un nav vienojies ar sacensību organizētājiem par citu apmaksas kārtību, Dalībnieka pieteikums nav spēkā un viņš sacensībām netiek reģistrēts. Ja Dalībnieks ir pieteicies pēc 6.03.2022, dalības maksu NAV apmaksājis, bet neierodas uz sacensībām, Dalībnieks apņemas apmaksāt 50 % no Dalības maksas apmēra.

6.3. Ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Ja Sacensības tiek atceltas, dalības maksa tiek atgriezta 100% apmērā.

6.4. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt Dalības maksas atlaidi līdz 100% apmērā.

6.5. Dalībniekiem, kuras ir saņēmušas ielūgumus vai Brīvstartus uz Sveikuļu nakti 2021, sacensībām ir jāreģistrējas līdz 2022. gada 6. martam. Brīvstarts vai ielūgums jānorāda piezīmēs.

7. Pieteikšanās:

7.1. Elektroniskā pieteikšanās no 20.01.2022 līdz 07.03.2022 plkst.23.59, aizpildot pieteikuma veidlapu.

7.2. Pieteikuma veidlapa būs pieejama www.sveikuli.lv, www.coksilva.lv un www.facebook.com attiecīgajās lapās.

7.3. Piesakoties, dalībnieks norāda vārdu, uzvārdu, klubu, e-pasta adresi, starta grupu, SI kartes Nr, ja viņam tāda ir.

7.4. Orientēšanās distancē- pieteikšanās uz vietas būs ierobežota (limitēts karšu daudzums).

8.Apbalvošana:

8.1. Apbalvoti tiek katras disciplīnas Elites, Lietpratēju un Tautas grupu 1., 2., un 3. vietas ieguvēji katrā dzimuma grupā.

8.2. Ja attiecīgajā Elites grupā dalībnieku skaits ir 10 vai vairāk, V un S grupu uzvarētājiem gan skriešanas, gan orientēšanās disciplīnās Naudas balvas- 1.vieta-100 eur; 2.vieta-50 eur; 3.vieta-25 eur

8.3. Visi sacensību dalībnieki, kas atrodas uz vietas (arī dalībnieki, kas atrodas trasē, ja kontrollaiks nav beidzies) piedalās pārsteiguma balvu izlozē.

8.4. Ja Dalībnieku skaits ir mazāks par organizatoru noteikto, sacensību organizētājiem ir tiesības naudas balvas aizstāt ar citām balvām.

8.5. Balvu fondu nodrošina sacensību organizētāji, sponsori un atbalstītāji.

9.Serviss:

9.1. Katrs Dalībnieks saņems sacensību numuru, piemiņas suvenīru.

9.2. Dalībniekiem būs pieejama iesildīšanās teritorija, pārģērbšanās telpas vai telts, mantu (atslēgu) glabātuve, pēc finiša ēdināšana.

9.3. Dalībniekiem būs pieejamas tualetes, dušas.

9.4.Dalībniekiem un pavadošajām personām pieejama nakšņošana Atpūtas kompleksā “Sveikuļi” ar 30% atlaidi no standarta cenas- http://www.sveikuli.lv/cenas/, rezervācija: tel.29232026

10.Pārējie noteikumi:

10.1. Organizatoru izsniegto atzīmēšanās iekārtu (SIAC) sabojāšanas, neatdošanas vai pazaudēšanas gadījumā Dalībnieks apmaksā SI kartes vērtību (Eur 65,-).

10.2. Izslēgts.

10.3. Sacensības tiks organizētas atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Atbildīgā – Evita Freimane tel.29267142

10.4. Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai, kā arī Dalībnieka pieteikumā norādīto personas datu izmantošanai dalībnieku sastāva publiskošanai, rezultātu apkopošanai un publiskošanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos. Dalībnieka e-pasta adrese tiek izmantota tikai Organizatoru saziņai ar dalībnieku.

10.5. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancēs. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli un drošību distancēs atbildīgi viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. Reģistrāciju sacensībām bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem vietā veic viņu likumiskie pārstāvji vai treneri.  

10.6. Precizēta informācija tiks publicēta internetā web lapās www.sveikuli.lv, www.coksilva.lv un www.facebook.com lapā https://www.facebook.com/coksilva.lv/

11.Kontakti:

sveikuli@sveikuli.lv;

Evita tel. 29267142 (pieteikšanās, apmaksa, rēķinu izrakstīšana, organizatoriskie jautājumi)

Zipis tel. 29232026 (orientēšanās distances),

Gints tel. 26575243 (taku skriešanas distances)

Rekvizīti:

SIA “ANSIS”

Reģistrācijas Nr. 49203001182,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139,

Banka: AS Swedbank

Konts: LV67HABA0551034522760