Atpūtas komplekss "Sveikuļi"
Nolikums

Nolikums

Sveikuļu  rogainings

12.Latvijas čempionāts rogainingā (24h)  

WRC kvalifikācijas sacensības

Biļetens Nr.3

Visas izmaiņas un grozījumi, salīdzinājumā ar 2. biļetenu, ir sarkanā krāsā.

Laiks  2018.gada 21.-22. jūlijs.

Organizē  Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva” sadarbībā ar LOF

Sacensību centrs “Atpūtas kompleksā “Sveikuļi”, Tukumā pie Jumpravas ezera; N 56 59.661  E 023 08.196; www.sveikuli.lv. Sacensību centrs atrodas sacensību rajonā. Hash house atrodas sacensību centrā.

Sacensību rajons Tukums un Tukuma apkārtne, kas ietver Sēmes un Brizules pagastus, daļēji Engures novada Smārdes pagastu, Ķemeru nacionālo parku ar aptuveno teritoriju 160 kv.km. Aizliegtās teritorijas tiks raksturotas nākamajos biļetenos.

Kartes fragmenti:

Noteikumi Rogaininga sacensības 24h / 6h/ 3h distancēs. Distances jāveic pārvietojoties kājām.

LČ (24h) notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem. IRF noteikumi publicēti: http://www.rogaining.com/attachments/article/331/IRF%20Rules%20of%20Rogaining%202017.pdf

LOF apstiprinātie noteikumi: https://www.rogaining.lv/?ucat=3

Sveikuļu rogaininga 6h sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, izņemot, ja ar šo nolikumu ir noteikts citādāk.

Laika limits LČ visām vecuma grupām 24 stundas;  piedalās komandas ar dalībnieku skaitu 2-3.

Satelīta sacensībās:

  • laika limits visām vecuma grupām 6h, piedalās komandas ar dalībnieku skaitu 2-5.
  • laika limits Tautas grupā līdz 3 stundām, piedalās komandas ar dalībnieku skaitu 2-5; bez sacensību elementa

Distanču plānošanas laikā ir aizliegts izmantot tehnoloģijas (datorus, programmatūru un tml.), kas paredzētas distances optimizēšanai, kontrolpunktu pārnešanai no papīra kartes uz elektroniskajām ierīcēm vai cita veida darbībām, kas var ietekmēt rezultātu.

Sacensību laikā Dalībniekiem būs aizliegts izmantot GPS pulksteņus un citas iekārtas, mobilos telefonus, soļu skaitītājus un citas ierīces ar funkcijām, kas var palīdzēt orientēties apvidū, noteikt attālumu vai citādā veidā ietekmēt rezultātu. Mobilo telefonu dalībnieki drīkst izmantot tikai ārkārtas situācijā, palīdzot citām komandām. Iekārtas būs atļauts ņemt līdz distancē, ievietotus organizatoru dotā necaurspīdīgā iepakojumā.

Izmantojot aizliegtās ierīces savām vajadzībām, komanda tiek diskvalificēta.

Dalībniekiem, atrodoties distancē, aizliegts pārvietoties ar automašīnu vai citā veidā izmantot trešo personu palīdzību, ja tas var ietekmēt rezultātu.

Distanču plānošanas laikā aizliegts pamest sacensību centru.

Dalībniekiem jāievēro godīgas spēles (FAIR PLAY) noteikumi

Visas 24h komandas tiek nodrošinātas ar GPS ierīci komandas veiktā ceļa fiksēšanai. To lietošana ir obligāta. GPS ierīce vienam no komandas dalībniekiem ir jānēsā uzlikta uz rokas augšdelma. GPS ierīce komandām tiks izsniegta pirms ieiešanas starta zonā.

Pirms ieiešanas starta zonā:

24h un 6h komandām būs pienākums uzrādīt distancē līdzi ņemamo somu saturu un obligāto inventāru, aktivizēt SIAC un pārbaudīt tā darbību, nodot plānošanas karti;

Obligātais inventārs

24h komandām (katram dalībniekam) obligāti līdzi distancē jābūt:

– SI kartei ar nenoņemamu aproci

– sacensību numuram, kas piestiprināts citiem redzamā vietā,

-Organizatoru izsniegtai GPS ierīcei,

-Svilpei,

6h komandām (katram dalībniekam) obligāti distancē jābūt:

– SI kartei ar nenoņemamu aproci

– sacensību numuram, kas piestiprināts citiem redzamā vietā,

T 3 nav obligātā inventāra.

Dalībnieku grupas 24h/6h

MJ, WJ, XJ (jaunieši, jaunietes un jauktās komandas ar dalībniekiem, kas jaunāki par 23 gadiem);

MO, WO, XO (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – atklātā grupa);

MV, WV, XV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – veterāni no 40 gadu vecuma);

MSV, WSV, XSV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – super-veterāni no 55 gadu vecuma);

MUV, WUV, XUV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);

T3 (grupa ģimenēm, iesācējiem, atsācējiem, līdzjutējiem un visiem, kas vēlas izkustēties svaigā gaisā – bez vecuma un dzimuma ierobežojuma, kas nevēlas startēt atbilstošajā vecuma grupā un, kas nevēlas sacensties ar citām komandām).

Dalībnieku vecums sacensību vecuma grupas un apmaksas noteikšanai tiek rēķināts uz 21.07.2018

Sacensību programma ( tiks precizēta turpmākajos Biļetenos)

  1. 07

17.00 Sacensību centra atvēršana

no 18.00-21.00 Reģistrācija

21.07

no 8:00 Reģistrācija un Brokastis sacensību dalībniekiem

9:00     Karšu izsniegšana 24h  

11:20   Karšu izsniegšana 6h /T3

No 11:30          Ieeja starta zonā 24h komandām

12:00   kopējais starts 24h,

12:30   kopējais starts 6h/T3

13:00   Reģistrācijas slēgšana

Līdz 15:30 finišs T3 distances komandām

16.00   Pārsteiguma balvu izloze T3 komandām

18:30   sacensību finišs 6h distancei,

19:00   Finiša slēgšana 6h distancei

19:30 apbalvošana 6h distancei

Pēc finiša ēdināšana 6h distancei atvērta no  17:30-19:30

Hash house atvēršana-20:00

Saulriets: 21:58

22.07                        

Saullēkts: 05:03

Hash house slēgšana: 9:00

Pēc finiša ēdināšana 24 stundu distancei atvērta no 11:00

12:00 sacensību finišs 24 h distancei,

12:30 Finiša slēgšana 24h distancei,

13:00 Protestu iesniegšanas beigas 24 h distancei

13:30 Pirms apbalvošanas koncerts

14:00 apbalvošana Latvijas Čempionātam (24h)

17:00 Sacensību centra slēgšana

  Atzīmēšanās Atzīmēšanās ar SPORTident (SI). Stacijas strādās SIAC režīmā (0,3 m attālumā) izņemot gadījumu, kad stacijā atzīmējas pirmais dalībnieks. Ja stacija nestrādā SIAC režīmā, dalībnieka pienākums ir veikt atzīmēšanos kontakta režīmā. 24h un 6 h dalībniekus ar SIAC nodrošina sacensību organizētājs.

KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. Pretējā gadījumā punkts netiek ieskaitīts. SI kartes stiprinājumu noņem tiesnesis. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta.

T3 grupā dalībnieki kontrolpunktā atzīmējas ar savu vai īrēto SI karti.

Ja kartē atzīmētajā kontrolpunktā stacijas nav vai tā nestrādā, dalībniekiem jāatzīmējas ar kompostieri kartes malā esošajos tam paredzētajos laukumos. Finišējot, par šo faktu jāinformē finiša tiesnesis un jānorāda iepriekšējais apmeklētais kontrolpunkts. 

Karte Speciāli rogaininga sacensībām2018. gadā zīmēta karte. Zīmēšanā izmantoti Meža dienesta dati, cits pieejamais karšu materiāls.

Dalībnieku kartes būs iespiestas uz Tyvek. Papildus aizsardzība pret mitrumu- nav nepieciešama.

Plānošanas karte būs iespiesta uz papīra. Plānošanas karte nav izmantojama distancē.

Kartes autors: Raimonds Lapiņš

Kartes mērogs: 1:25 000,

Augstuma līknes ik pēc 4 m

Aptuvenie kartes izmēri: 70*65 cm

Kontrolpunktu daudzums un kopsumma tiks doti nākamajā biļetenā.

Plānojuma autors: Zigfrīds Freimanis

Vērtēšana

Vērtēšana notiek saskaņā ar IRF un LOF rogaininga noteikumiem.

Vērtēšana notiek pēc kontrollaikā savākto KP punktu summas. Vienādas KP punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci veikusi ātrāk. Par katru pārtērēto kontrollaika minūti (arī nepilnu) 1 soda punkts tiks atskaitīts no savākto punktu summas. Par 30 min nokavēšanos komanda saņem 0 punktus.

Pieteikumi Pieteikšanās tiks atvērta no 01. marta.

Līdz 2018. gada 15. jūlijam 23:59 pieteikšanās – aizpildot pieteikumu www.rogaining.lv vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

Ar 16. jūliju pieteikšanās tikai pa e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

Organizatoriem jebkurā laikā ir tiesības pārtraukt iespēju pieteikties sacensībām 24h distancē, ja komandai nevar tikt nodrošināta GPS ierīce (limits 150 gab.)

Ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums- viens dalībnieks, kas vecāks par 18 gadiem. Izņēmums, ja tas ir rakstiskā veidā saskaņots ar organizatoru – COK Silva (rakstīt uz sveikuli@sveikuli.lv).

Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, piedaloties 24h distancē, reģistrējoties, ir jāiesniedz rakstiska vecāku vai aizbildņu piekrišana.

Izmaiņas komandas dalībnieku sastāvā iespējams pieteikt bez papildus maksas līdz 15. jūlijam 23.59. Ja iepriekš pieteiktā komandā dalībnieks tiek pieteikts papildus, apmaksa par viņu veicama atbilstoši noteikumiem, kādi spēkā papildus dalībnieka pieteikšanas brīdī.

Izmaiņu izdarīšana pēc 15. jūlija- 3 eur par katru veicamo izmaiņu.

Pieteikumā (24 un 6 h rogainingam) jānorāda Komandas nosaukums, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, ODB numurs (ja ir), starta grupa (stundu skaits), dzimums, valsts un ēdināšanas izvēle – tradicionālā, veģetārā vai bezglutēna, e-pasta adrese (vismaz vienam no komandas dalībniekiem).

Pieteikumā T3 jānorāda Komandas nosaukums, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, SI nr., ja ir,  e-pasta adrese (vismaz vienam no komandas dalībniekiem). Ja SI kartes nr. netiks norādīts, tiks uzskatīts, ka dalībnieks to īrēs no organizatoriem.

Dalības maksa (Eur par katru komandas dalībnieku)

 

Pieteikšanās/dalības maksa 24h O,V,SV J,UV
01.03- 31.03 33,- 22,-
01.04-31.05 44,- 27,-
01.06-15.07 55,- 33,-
16.07-19.07 66,- 40,-
Uz vietas- 20.,21.07 77,- 50,-
Pieteikšanās/dalības maksa 6h 6h T T
O,V,SV J,UV 19-64 <19; 64<
01.03- 31.03 20,- 13,- 5,- 3,-
01.04-31.05 25, 18,- 7,- 3,-
01.06-15.07 30,- 23,- 10,- 5,-
16.07-19.07 40,- 30,- 12,- 5,-
Uz vietas- 20.,21.07 50,- 35,- 15,- 10,-

Dalības maksa jāapmaksā līdz attiecīgā pieteikšanās termiņa beigām, veicot pārskaitījumu uz COK Silva norēķinu kontu vai skaidrā naudā, pretējā gadījumā, iestājas nākamais dalības maksas apmērs. Komandām, kas pieteikušās līdz 15. jūlijam, apmaksa jāveic līdz 16. jūlijam, pretējā gadījumā, tās tiks dzēstas no pieteikušos komandu saraksta. Šādi dzēstai komandai, ja tā vēlēsies piedalīties sacensībās, pieteikšanās un dalības maksas apmaksa jāveic atkārtoti- pēc otrreizējās pieteikšanās laikā pastāvošajiem noteikumiem. Par sacensību dalībniekiem tiek reģistrētas tikai komandas, kas pilnībā apmaksājušas dalības maksu.

 

Apmaksai ar pārskaitījumu:

Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs SILVA”,

Reģistrācijas Nr. 40008061499,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS Swedbank

Konts: LV63HABA0551005150747

Pārskaitījumā lūdzu norādīt komandas nosaukumu un  numuru par kuru tiek maksāts.

Par sacensību dalībniekiem netiks reģistrētas personas, kurām ir finansiālas saistības pret COK Silva saistībā ar nepiedalīšanos iepriekšējos rogainingos.

Tautas grupā (T3) katram komandas dalībniekam obligāta SI karte. SI kartes īres maksa- 1 eur

Dalības maksa sedz:

24h dalībniekiem- SIAC īri, sacensību materiālu (Karte, numurs un tml), rezultātu servisa, ēdināšanas (brokastu, Hash house un pēc finiša (tradicionāla, veģetāra un bezglutēna virtuve)), balvu fonda, dzirdināšanas un uzkodu punktu distancē, piemiņas suvenīra un citus organizatoriskos izdevumus, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību laikā, autostāvvietas sacensību centrā  un telts vietas (2 naktīm) un citas izmaksas;

6h dalībniekiem-  SIAC  īri, sacensību materiālu (Karte, numurs un tml), rezultātu servisa, ēdināšanas (brokastu, pēc finiša), balvu fonda, dzirdināšanas un uzkodu punktu distancē, piemiņas suvenīra un citus organizatoriskos izdevumus, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību laikā, īstermiņa autostāvvietas sacensību centrā un citas izmaksas;

T3 dalībniekiem- sacensību materiālu (Karte, numurs un tml), rezultātu servisa (bez rezultātu publicēšanas), piemiņas suvenīra, brokastu un citus organizatoriskos izdevumus, pirmā medicīniskā palīdzība, īstermiņa autostāvvietas sacensību centrā  un citas izmaksas.

Dalībnieki ir atbildīgi par organizatoru piešķirto SIAC nebojātu atgriešanu sacensību organizētājiem. Gadījumā, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ SIAC vai GPS ierīci neatgriež sacensību organizētājiem (pazaudējis, aizmirsis, un tml.), Dalībnieks apņemas apmaksāt:

SIAC vērtību 65,00 (sešdesmit pieci) Eur apmērā,

GPS vērtību 85,00 (astoņdesmit pieci) Eur apmērā.

Gadījumā, ja dalībnieks vai komanda jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.

Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt Dalības maksas atlaidi līdz 100% apmērā.

Apbalvošana

Latvijas Čempionāta rogainingā 24 h distancē pirmās trīs komandas katrā vecuma un dzimuma grupā  tiek apbalvoti ar medaļām un balvām atbilstoši starptautiskajiem rogaininga noteikumiem.

6 h rogainingā ar balvām tiks apbalvotas pirmās trīs komandas katrā vecuma un dzimuma grupā. Apbalvošana notiek saskaņā ar sacensību laikā reģistrētajiem neoficiālajiem rezultātiem. Komanda tiek apbalvota tikai tajā grupā, kura norādīta tās pieteikumā.

T grupā nav apbalvošanas un rezultātu publikācijas. Komandu dalībnieki piedalās balvu izlozē.

Serviss

Sacensību centrā dalībniekiem un līdzjutējiem būs  pieejams informācijas centrs, medpunkts, elektrība mobilo ierīču uzlādēšanai, tualetes, āra dušas, kafejnīca – no 20. jūlija vakara (Magnēta virtuve), sporta preču un sporta pārtikas tirdzniecība (Tavam sportam- http://tavamsportam.lv/), bērnu rotaļu laukumi, telšu laukumi, autostāvvietas (īstermiņa un ilgtermiņa). Ilgtermiņa autostāvvietā iebraukšana – līdz reģistrācijas beigām, izbraukšana- tikai pēc sacensību beigām vai ar organizatoru īpašu atļauju. Īstermiņa autostāvvietā iebraukšana 21. 07 no plkst.20:00 un 22.07- 2 eur.

Līdzjutējiem un pavadošajām personām, ja viņas atrodas  sacensību centrā pēc 21.07 plkst. 20.00 – 2 eur no personas, izņemot pirmsskolas vecuma bērnus.

Brokastis 21.07 Dalībniekiem (3h,6h,24h) pieejamas laikā no 8:00-11:00.

Papildus dalībniekiem būs pieejama dzeramais ūdens, mantu glabātava, mašīnas atslēgu glabātava – 24h; Mantu glabātava un atslēgu glabātava pieejama uzrādot sacensību numuru.

Hash house darba laiks no 21.07 plkst. 20.00 līdz 22.07 plkst.9:00; Dalībnieki saņem Hash house ēdināšanu uzrādot pie rokas piestiprinātu SIAC un 24h sacensību numuru.

Pēc finiša ēdināšana 6h distancei 21.07 no 17:30-19:30; 24h distancei 22. 07 no 11:00. Pēc finiša ēdināšanu Dalībnieki saņem uzrādot talonu.

Dzeršanas punkti  Sacensību rajonā paredzēti vismaz 7 dzeršanas punkti, kas kartē apzīmēti ar glāzīti. Precīzāk- pirms starta informācijā.

Komanda:

Sacensību direktors, plānojums: Zigfrīds Freimanis, mob.29232026

Visi jautājumi: Evita Freimane, mob.29267142

Karte: Raimonds Lapiņš

Rezultātu serviss: Ģirts Freimanis (SevO)

GPS sekošana: Sportrec/ http://www.sportrec.eu/

Dizains: Anna Eleonora Freimane

Oficiālais Foto: Ģirts Freijs, Andris Jermuts, Mareks Gaļinovskis

Brīvprātīgie COK Silvas biedri un citi atbalstītāji.

Kontakti: sveikuli@sveikuli.lv;

Zipis tel. 29232026 (distances, organizatoriskie jautājumi),

Evita tel. 29267142 (pieteikšanās, apmaksa, rēķinu izrakstīšana, organizatoriskie jautājumi).

Precizēta informācija par sacensībām tiks dota turpmākajos biļetenos, kas  tiks publicēti internetā  www.rogaining.lv  vai www.sveikuli.lv

Reģistrējoties sacensībām, visu grupu komandām būs jānodod organizētājiem visu komandas dalībnieku parakstīts Atbildības apliecinājums. Apliecinājuma forma tiks publicēta reizē ar pirms starta informāciju.

Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

Dalībnieks, aizpildot pieteikuma veidlapu un piedaloties sacensībās, piekrīt, ka viņa personas dati (vārds, uzvārds, vecums) tiek publicēti elektroniskā veidā pieteikuma un rezultātu pārskatos LOF, COK Silva, rogaininga un sociālo tīklu web lapās, kā ar tiek nodoti LOF un IRF.

 Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli atbildīgi vecāki, aizbildņi vai treneri.

Dalībnieki paši atbildīgi par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, jo satiksme sacensību rajonā netiks ierobežota.