Krosa Nolikums

           BALTAIS Krosa skrējiens

Cross country running

Sveikuļos

2019

Nolikums

 1. Mērķis: Veicināt klasiskā krosa skriešanas tradīcijas Latvijā. Noskaidrot ātrāko krosa skrējējus individuālajā un komandu vērtējumā.
 2. Laiks.  2019. gada 26. oktobris
 3. Organizē.  Biedrības “Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva”, “Mēs dzīvajam zaļi” un SevO;
 4. Distances autori un iekārtojums: G. Konošonoks  un   Z. Freimanis
 5. Sacensību centrs un vieta. Atpūtas komplekss “Sveikuļi” pie Jumpravas ezera Tukuma novadā, 56.994475, 23.136417
 6. Noteikumi.
 • Skrējiens apļos (1-6 apļi), skatītāju redzamības teritorijā. .
 • Distances apraksts- pļavas zeme, dabīgi grāvji, nelieli pauguri.
 • Apļa garums 1600-1800 metri,
 • Kopējais starts,
 • Piedalās individuāli skrējēji un Komandas (komandas dalībnieku skaits- neierobežots).
 • Laika kontrole notiek izmantojot SPORTIDENT krosa skriešanas laika kontroles sistēmu- nodrošina SevO (sveikuli@sveikuli.lv).

7. Dalībnieki.

 • Pieteikties par sacensību dalībnieku var jebkurš interesents, kurš vēlas piedalīties krosa skrējienā un apņemas ievērot šī nolikuma prasības.
 • Nepilngadīgu sacensību dalībnieku piesaka viņa likumīgais pārstāvis, skolotājs vai treneris.
 • Jebkura komanda var pieteikt neierobežotu dalībnieku skaitu.
 • Junioru un veterānu vecuma dalībnieki var tikt pieteikti atklātajā grupā, vienlaicīgi apmaksu par viņiem veicot atbilstoši atklātajām grupām noteiktajam.
 • Ja, veicot reģistrāciju, sistēma neļauj veikt Jums vēlamās darbības, rakstiet uz sveikuli@sveikuli.lv, Mēs palīdzēsim!

8. Dalībnieku grupas .

 • Bērni (B)- dzimšanas gads 2007. un agrāk
 • Jaunieši, jaunietes (VJ1, SJ1)- 2008.,2007.,2006.; (VJ2, SJ2) 2005., 2004. dzimšanas gadi; (VJ3,SJ3) 2003., 2002. un 2001.gadi
 • Juniori, juniores (VJu, SJu)- 2000.-1996. dzimšanas gadi,
 • Atklātā grupa (vīrieši (V) un sievietes (S)) – 1995.-1975.dzimšanas gadi,
 • Veterāni (VV), veterānes (SV) – 1974. gadā dzimušie un vecāki

9. Distanču garumi:

 • Bērni (B)- bērnu aplis (500-600m)
 • Jaunieši (VJ1), jaunietes (SJ1), – bērnu aplis (500-600m)
 • Jaunieši (VJ2), jaunietes (SJ2), – bērnu aplis 2x
 • Jaunieši (VJ3), jaunietes (SJ3), – 1 aplis
 • Veterānes (SV), juniores (SJu)- 2 apļi
 • Juniori (VJu), veterāni (VV), sieviešu atklātā grupa (S)- 4 apļi
 • Vīriešu atklātā grupa (V) – 6 apļi

10.Sacensību programma:

Reģistrācija no 11.00

Kopējais starts bērnu distancei 12:00,

Kopējais starts jauniešiem 12:20

Kopējais starts 1-3 apļu distancēs: 12:45,

Kopējais starts 6 apļu distancē: 13:45

Apbalvošana ap: 14:45

11. Vērtēšana.

 • Bērnu krosā- nav sacensību režīms un nav laika kontroles.
 • Individuālā vērtējumā labākais ir ātrākais skrējējs (atbilstoši vecuma un dzimuma grupai) attiecīgajā distancē.
 • Visi pieteiktie dalībnieki tiek vērtēti individuālajā vērtējumā,
 • Komandu vērtējums notiek 2 kategorijās (Jaunieši un 19+),
 • Komandu vērtējumā piedalās visi individuālie dalībnieki, kuriem ailītē komanda ir norādīts komandas nosaukums un ja ar vienādu komandas nosaukumu ir reģistrēti ne mazāk kā 4 dalībnieki,
 • Komandu vērtējums notiek, ja attiecīgajā kategorijā ir vismaz 5 komandas ar ne mazāk kā 4 katras komandas dalībniekiem,
 • Komandu vērtējumā piedalās visi individuālie dalībnieki, kuriem ailītē komanda ir norādīts komandas nosaukums,
 • Vienas komandas visiem dalībniekiem jābūt identiskam (pilnīgi vienādam) komandas nosaukumam,
 • Komandu vērtējumā ieskaiti dod 6 labākie individuālie rezultāti jebkurā dzimumu un vecumu grupā attiecīgajā kategorijā,
  Punktu skaits, ko iegūst komanda, atbilst tās dalībnieku  (6 labāko) ieņemto vietu kopsummai.Uzvarētāja ir tā komanda, kura iegūst vismazāko punktu skaitu, par pamatu ņemot komandas dalībnieku individuālo vērtējumu. (Piemēram, komanda, kuras dalībnieki iegūst 1., 1., 3., 6., 9., 9.,  vietu,- saņem 29 punktus, komanda, kuras dalībnieki iegūst 1.,2.,2.,2.,5.,12. vietu- saņem24 punktus un tml.)
 • Ja komanda sacensībās piedalās ar dalībnieku skaitu, kas mazāks par 6, par komandu vērtējumam trūkstošajiem dalībniekiem tā saņem punktu daudzumu, kas atbilst attiecīgās kategorijas vecuma un dzimuma grupas lielākajam dalībnieku skaitam + viens punkts,
 • Vienādu punktu daudzuma gadījumā augstāku vietu iegūst komanda ar lielāku augstvērtīgāko iegūto vietu daudzumu, un sekojoši ar lielāko piedalījušos dalībnieku skaitu.

12. Pieteikumi un dalības maksa

Pieteikšanās atvērta no 14. augusta.

Līdz 2019. gada 21. oktobrim 23:59 pieteikšanās aizpildot elektronisko pieteikumu www.coksilva.lv vai www.sveikuli.lv vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

No 22. oktobra – 24. oktobrim pieteikšanās tikai pa e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

Dalības maksa (katram dalībniekam)
Pieteikšanās laiks Atklātās grupas Veterāni Juniori, jaunieši Bērni
14.08-15.09 5.- 3.- 2.- 1.-
16.09-15.10 10.- 5.- 4.- 3.-
16.10-24.10 15.- 10.- 7.- 5.-
Uz vietas- sacensību dienā 25.- 20.- 15.- 10.-

 Skolu (arī sporta skolu) komandām, ja tās tiek pieteiktas līdz 15. oktobrim, dalības maksa vienam dalībniekam (B,J1,J2,J3 grupās)- 2 eur

Dalībniekiem, kas izmantos viņu iegūtos Brīvstartus, jāreģistrējas līdz 21. oktobrim, aizpildot elektronisko reģistrācijas veidlapu. Veidlapas piezīmēs jānorāda Brīvstarta kods vai Brīvstarts un pasākuma vieta, kurā brīvstarts iegūts.

Ja Dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, lūdzu rakstīt sveikuli@sveikuli.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.

Sacensībām tiek reģistrēti dalībnieki, kas samaksājuši dalības maksu vai ieguvuši Brīvstartus. Dalības maksa pieteikšanās brīdī spēkā esošajā apmērā jāapmaksā līdz konkrētā reģistrācijas termiņa beigām. 

Dalībnieki, kas pieteikušies līdz 21. oktobrim, bet NAV skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu samaksājuši līdz 22. oktobrim (ieskaitot), sacensībām netiek reģistrēti. Ar 22. oktobri stājas spēkā pēdējā brīža reģistrācija, kas nozīmē, ka reģistrācija sacensībām notiek tikai pēc samaksas saņemšanas. Apmaksas faktu pierāda Dalībnieks.

Apmaksai ar pārskaitījumu:

 Rekvizīti naudas pārskaitījumam:

 Biedrība „Mēs dzīvojam zaļi”,

Reģistrācijas Nr. 40008218290,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS SEB banka

Konts: LV32UNLA0050021717120

Organizatoriem ir tiesības atbrīvot no Dalības maksas maksāšanas pēc saviem ieskatiem.

13.Apbalvošana.

 • Individuālajā vērtējumā dalībnieki, kas ieguvuši 1-3 vietas tiek apbalvoti ar diplomiem, medaļām, naudas balvām (atklātajām grupām), ja ir atbilstošs dalībnieku skaits grupā un/vai pārsteiguma balvām atbilstoši vecuma un dzimuma grupām.
 • Naudas balvas saņem 1-3 vietu ieguvēji atklātajās grupās, ja dalībnieku skaits attiecīgajā atklātajā grupā pārsniedz 10.

Naudas balvu apmērs:

1.vieta – 100 eur,

2.vieta- 50 eur,

3.vieta- 25 eur.

 • Komandu vērtējumā, 1-3 vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar diplomiem un pārsteiguma balvām. 1. vietas ieguvējas- arī ar sacensību galvenajām balvām.

14. Papildus serviss:

  • Dalībniekiem tiek nodrošināts dzeramais ūdens,
  • Sacensību teritorijā būs pieejamas dušas, tualetes.
  • Sacensību centrā būs pieejama telts mantu (drēbju) novietošanai.
  • Skatītāju zonā būs pieejama kafejnīca.

15. Papildus noteikumi:

   • Dalības maksa sedz: SIAC īri, sacensību numuru, rezultātu servisa, balvu fonda, dzirdināšanas punktus, un citus organizatoriskos izdevumus, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību laikā, autostāvvietas sacensību centrā un citas ar sacensību organizēšanu saistītās izmaksas.
   • Dalībnieki ir atbildīgi par organizatoru piešķirto SIAC nebojātu atgriešanu sacensību organizētājiem. Gadījumā, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ SIAC neatgriež sacensību organizētājiem (pazaudējis, aizmirsis, un tml.), Dalībnieks apņemas apmaksāt tā vērtību 65,00 (sešdesmit pieci) Eur apmērā.
   • Gadījumā, ja dalībnieks vai komanda jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.

16. Kontakti:

sveikuli@sveikuli.lv;

Evita tel. 29267142;

Gints tel. 26575243

17. Cita info:

 • Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.
 • Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli atbildīgi vecāki, aizbildņi, skolotāji vai treneri.
 • Ja Dalībnieks, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu tiek pieteikts savam vecumam neatbilstošā grupā, atbildību par Dalībnieka veselības stāvokli un iespējamām sekām uzņemas Dalībnieku pieteikusī persona.
 • Reģistrējoties sacensībām, Dalībnieku reģistrējusī persona ar parakstu apliecina savu atbildību par visiem iespējamiem Dalībnieka riskiem, kas tieši neattiecas uz sacensību organizatoru.
 • Dalībnieks, iesniedzot pieteikumu, ir apliecinājis savu piekrišanu viņa sniegto personas datu apstrādei sacensību norises vajadzībām, tai skaitā rezultātu publicēšanai un informācijas saņemšanai par turpmākajām sacensībām.