Sveikuļu nakts nolikums

SVEIKUĻU NAKTS            LOGO SVEIKUĻU NAKTS

Nakts orientēšanās un taku skriešanas sacensības

10.03.2018

Atpūtas komplekss “Sveikuļi”, Tukums

N 56 59.661  E 023 08.196

Pieteikšanās veidlapa

1.Rīkotājs: COK Silva

2.Dalībnieki:    Nakts orientēšanās un nakts taku skriešanas sacensības sportistiem, piedzīvojumu meklētājiem un aktīvās atpūtas cienītājiem.

3.Programma: (tiks precizēta atbilstoši tumsas iestāšanās prognozēm)

Kopējais starts bērnu distancei taku skriešanā: 18.30 (ar tumsas iestāšanos),

Kopējais starts 19.00

4.Karte un skriešanas distance, laika kontrole:

4.1. Orientēšanās: “Sveikuļi” Mērogs 1:10 000; H 5m  Kartes iespiestas tipogrāfijā; Skatītāju punkts- Sveikuļu labirintā; Kopējais starts;  Kontrolpunkti darbosies bezkontakta režīmā (attālums 0,3m), izņemot labirintu;. Distanču autors: Z. Freimanis; Distanču parametri  var mainīties gadījumā, ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi (liels sals un dziļš sniegs).

Distanču parametri:

Grupa Garums (km) KP
Elite V 8,4 24
Elite S 6,2 18
Lietpratēji V 6,0 16
Lietpratējas S 4,0 11
Tauta 3,2 12
Bērni 1,3 5

4.2. Taku skriešana: Skrējiens apļos (1-3, atkarībā no distances garuma) pa apkārtnē esošām stigām, meža ceļiem, takām; Skatītāju punkts- starta/finiša zonā; Trase marķēta ar gaismu atstarojošu marķējumu; Kopējais starts;  Darbosies bezkontakta laika ņemšanas sistēma, kas paredzēta taku skriešanai. Trašu autors: G. Konošonoks (Šoko);

Distanču parametri:

Grupa Garums (km) Kāpuma metri Apļu skaits
Elite V, S 21,1 450 3
Lietpratēji V,S 14,1 300 2
Tauta 7 150 1
Bērni 0,75    

4.3.            Laika kontrole un atzīmēšanās kontrolpunktos notiek izmantojot SI kartes. Elites un Lietpratēju grupās Dalībnieki var izmantot savas SI kartes vai  lietos organizatoru piešķirtos SIAC (bez papildus samaksas), Tautas grupā (orientēšanās un taku skriešanas disciplīnās) Dalībnieki var izmantot savas SI kartes vai īrēt (2,-eur) no sacensību organizatoriem. Tautas grupā taku skriešanas disciplīnā Dalībnieks var piedalīties neizmantojot laika kontroles ierīces, t.i. bez laika kontroles. Bērnu distancē taku skriešanas disciplīnā NAV laika kontroles. Bērnu distancē orientēšanās disciplīnā-atzīmēšanās ar savām vai organizatoru piešķirtajām SI kartēm.

4.4. Kontrollaiks:

Elites un Lietpratēju distancēm: 3h

Tautas  un bērnu distancēs: 1,5 h

5.Dalībnieku grupas:

Elite (V un S), Lietpratēji (V un S), Tauta, Bērni (līdz 11 gadiem)

6.Dalības maksa (eur):

Grupa/pieteikšanās laiks Elite                 Lietpratēji        Tauta               Bērni

Līdz 31.12.2017                9,-                    7,-                    3,-                    1,-

01.01.- 21.02.18               13,-                  10,-                  5,-                    2,-

22.02.- 05.03.18               17,-                  13,-                  8,-                    3,-

Sākot ar 06.03.2018         25,-                  20,-                  10,-                 5,-

6.1. Dalības maksa (par pieteikumiem līdz 21.02.2018) jāsamaksā ar naudas pārskaitījumu COK Silva bankas kontā līdz 05.03.2018. Dalības maksu par pieteikumiem no 22.02.2018 Dalībnieks var maksāt ar pārskaitījumu (līdz 08.03.2018) vai skaidrā naudā reģistrējoties sacensībām uz vietas.

6.2. Dalībnieka pieteikums sacensībām vienlaicīgi ir garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kuri piesakās sacensībām, un līdz 5. martam rakstiski neatsauc savu piedalīšanos, bet sacensībās nepiedalās, apmaksā 50% no dalības maksas.

6.3. Ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.

6.4. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt Dalības maksas atlaidi 100% apmērā.

7.Pieteikšanās:

7.1. Elektroniskā pieteikšanās no 15.12.2018 līdz 05.03.2018 plkst.23.59, aizpildot pieteikuma veidlapu, vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

7.2. Pieteikuma veidlapa būs pieejama www.coksilva.lv, www.sveikuli.lv un www.facebook.com attiecīgajās lapās.

7.3. No 06.03.2018 līdz 09.03.2018 pieteikšanās iespējama tikai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv; orientēšanās distancē- pieteikšanās pēc 5. marta Elites un Lietpratēju grupās būs ierobežota (limitēts karšu daudzums).

8.Apbalvošana:

8.1. Apbalvoti tiek katras disciplīnas Elites un Lietpratēju grupu 1., 2., un 3. vietas ieguvēji.

8.2. Ja attiecīgajā Elites grupā dalībnieku skaits ir 10 vai vairāk, V un S grupu uzvarētājiem gan skriešanas, gan orientēšanās disciplīnās (1. vietām) Naudas balva-100 eur!

8.3. Tautas un bērnu grupās – pārsteiguma balvu izloze.

8.4. Visi sacensību dalībnieki, kas atrodas uz vietas (arī dalībnieki, kas atrodas trasē, ja kontrollaiks nav beidzies) piedalās pārsteiguma balvu izlozē.

8.5. Ja Dalībnieku skaits ir mazāks par organizatoru noteikto, sacensību organizētājiem ir tiesības naudas balvas aizstāt ar citām balvām.

8.6. Balvu fondu nodrošina sacensību organizētāji, sponsori un atbalstītāji.

9.Serviss:

9.1. Katrs Dalībnieks saņems sacensību numuru, piemiņas suvenīru.

9.2. Dalībniekiem būs pieejama iesildīšanās teritorija, pārģērbšanās telts, mantu (atslēgu) glabātuve, pēc finiša ēdināšana.

9.3. Dalībniekiem būs pieejamas tualetes, dušas, pirts, bērnu pieskatīšanas pakalpojums.

9.4.Dalībniekiem un pavadošajām personām pieejama nakšņošana Atpūtas kompleksā “Sveikuļi” ar 50% atlaidi no standarta cenas- http://www.sveikuli.lv/cenas/, rezervācija: tel.29232026

10.Pārējie noteikumi:

10.1.Organizatoru izsniegto atzīmēšanās iekārtu (SIAC) sabojāšanas, neatdošanas vai pazaudēšanas gadījumā Dalībnieks apmaksā SI kartes vērtību (Eur 65,-).

10.2. Izmaiņu izdarīšana pieteikumā (grupas, disciplīnas, SI kartes numura maiņa) pēc 05.03.2018 iespējama apmaksājot Eur 3,00 par katru izmaiņu.

10.3. Bērnu un Tautas distancēs bērnus drīkst pavadīt pieaugušie.

10.4. Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

10.5. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancēs. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli un drošību distancēs atbildīgi vecāki, aizbildņi vai treneri.

10.6. Precizēta informācija tiks publicēta internetā COK Silva mājas lapā www.sveikuli.lv, www.coksilva.lv un www.facebook.com lapā https://www.facebook.com/coksilva.lv/

11.Kontakti:

sveikuli@sveikuli.lv;

Zipis tel. 29232026 (orientēšanās distances),

Gints tel. 26575243 (taku skriešanas distances)

Evita tel. 29267142 (pieteikšanās, apmaksa, rēķinu izrakstīšana, organizatoriskie jautājumi)

 

Rekvizīti:

Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs SILVA”

Reģistrācijas Nr. 40008061499,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139,

Banka: AS Swedbank

Konts: LV63HABA0551005150747