Pirms starta informācija

Pirms starta informācija

  1. Sacensību norises laiks un vieta:

 2018.gada 1. septembris

Atpūtas komplekss “Sveikuļi” pie Tukuma;  N 56 59.661  E 023 08.196

Adrese: “Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads. Piebraukšana caur Tukuma pilsētu.

Automašīnu novietošana: atbilstoši organizatoru norādēm un sacensību centra shēmai.

  1. Sacensību centra Shēma

1-Reģistrācijas telts,

2-Atklātās dušas,

3-Tualetes,

4-Autostāvvietas,

5-Finiša un rezultātu zona,

6-Starta zona,

7-Tirdzniecības/kafejnīcas zona,

8-Komandu/klubu telšu zona

9-Iesildīšanās zona

10-Dzeršanas punkts

  1. Sacensību programma:

Reģistrācija no 11.00

Kopējais starts bērnu distancei 12:00,

Kopējais starts 1-3 apļu distancēs: 12:30,

Kopējais starts 6 apļu distancē: 13:30

Apbalvošana: 14:30

Izlozes: Pēc visu grupu apbalvošanas, klātesošajiem dalībniekiem tiks izlozētas pārsteiguma balvas un 3 Brīvstarti uz Nakts orientēšanās un nakts taku skriešanas sacensībām “Sveikuļu nakts” 2019 (09.03.2019)

  1. Sacensību trase:

Sacensību apļa garums: 1,63km

Iepazīšanās ar sacensību trasi – sacensību dienā līdz 11:45

Trase ir marķēta pa apļa iekšējo malu (distances labā puse) ar norobežojošo lentu. Distances pēdējais aplis (3 un 6 apļu distancēs) tiks iezvanīts ar zvanu.

  1. Pieejamais serviss:

Dzeršanas punkts (ūdens) atrodas trases malā, katra apļa beigu posmā

Papildus serviss: Pārģērbšanās un mantu telts, atklātā duša, tualetes, kafejnīca, sporta apģērbu tirdzniecība, automašīnu stāvvieta

  1. Papildus informācija: sveikuli@sveikuli.lv;

Evita tel. 29267142