Krosa Nolikums

 

           BALTAIS Krosa skrējiens

Cross country running

Sveikuļos

2018

 

Nolikums

 1. Mērķis: Veicināt klasiskā krosa skriešanas tradīcijas Latvijā. Noskaidrot ātrāko krosa skrējējus individuālajā un komandu vērtējumā.
 2. Laiks.  2018. gada 1. septembris

Reģistrācija no 11.00

Starts bērnu distancei 12.00

Kopējais starts 1-3 apļu distancēs: 12.30

Kopējais starts 6 apļu distancē: 13.30

Apbalvošana: 14.30

 1. Sacensību centrs un vieta. Atpūtas komplekss “Sveikuļi” pie Jumpravas ezera Tukuma novadā, N 56 59.661  E 023 08.1965
 2. Noteikumi.
 • Skrējiens apļos (1-6 apļi), skatītāju redzamības teritorijā. .
 • Distances apraksts- pļavas zeme, dabīgi grāvji, nelieli pauguri.
 • Apļa garums 1600-1800 metri,
 • Kopējais starts,
 • Individuāliem skrējējiem un komandām (Komandas dalībnieku skaits 6).
 • Laika kontrole notiek izmantojot SPORTIDENT krosa skriešanas laika kontroles sistēmu- nodrošina SevO (sveikuli@sveikuli.lv).

7. Dalībnieki.

 • Pieteikties par sacensību dalībnieku var jebkurš interesents, kurš vēlas piedalīties krosa skrējienā un apņemas ievērot šī nolikuma prasības.
 • Nepilngadīgu sacensību dalībnieku piesaka viņa likumīgais pārstāvis, skolotājs vai treneris.
 • Jebkura organizācija, biedrība, klubs vai tml. kopiena var pieteikt neierobežotu skaitu komandu.
 • Junioru un veterānu vecuma dalībnieki var tikt pieteikti atklātajā grupā, vienlaicīgi apmaksu par viņiem veicot atbilstoši atklātajām grupām noteiktajam.
 • Ja komanda tiek komplektēta no dažādām vecuma grupām un/vai dzimumiem atbilstošiem dalībniekiem, komanda piedalās vīriešu atklāto komandu sacensībās; ja komandā ir tikai dažādām vecuma grupām atbilstošas sievietes, komanda piedalās sieviešu atklāto komandu sacensībās.
 • Ja komanda tiek komplektēta no dažāda vecuma jauniešu, junioru grupām un/vai dzimumiem atbilstošiem dalībniekiem, komanda piedalās vecākajā no jauniešu vai junioru (puišu) komandu sacensībā; ja komandā ir tikai dažādām vecuma grupām atbilstošas jaunietes un juniores, komanda piedalās vecākajā no jauniešu vai junioru (meiteņu) komandu sacensībā.
 • Ja, veicot reģistrāciju, sistēma neļauj veikt Jums vēlamās darbības, rakstiet uz sveikuli@sveikuli.lv, Mēs palīdzēsim!

8. Dalībnieku grupas .

 • Bērni (B)- dzimšanas gads 2006. un agrāk
 • Jaunieši, jaunietes (VJ1, SJ1)- 2005., 2004., 2003. dzimšanas gadi un (VJ2,SJ2) , 2002. un 2001.gadi
 • Juniori, juniores (VJu, SJu)- 2000.-1996. dzimšanas gadi,
 • Atklātā grupa (vīrieši (V) un sievietes (S)) – 1995.-1973.dzimšanas gadi
 • Veterāni (VV), veterānes (SV) – 1972. gadā dzimušie un vecāki

9. Distanču garumi:

 • Bērni (B)- bērnu aplis
 • Jaunieši (VJ), jaunietes (SJ), – 1 aplis
 • Veterānes (SV), juniores (SJu)- 2 apļi
 • Juniori (VJu), veterāni (VV), sieviešu atklātā grupa (S)- 3 apļi
 • Vīriešu atklātā grupa (V) – 6 apļi

10. Vērtēšana.

 • Bērnu krosā- nav sacensību režīms un nav laika kontroles.
 • Individuālā vērtējumā labākais ir ātrākais skrējējs (atbilstoši vecuma un dzimuma grupai) attiecīgajā distancē.
 • Visi pieteiktie dalībnieki tiek vērtēti individuālajā vērtējumā, savukārt komandu vērtējumā piedalās speciāli pieteiktās komandas 6 dalībnieku sastāvā.
 • Komandu vērtējums notiek, ja attiecīgajā vecuma un dzimuma konkurencē ir vismaz 3 komandas.
 • Komandu vērtējumā:

Komandai ieskaiti dod 4 labākie komandas dalībnieki. Uzvarētāja ir tā komanda, kura iegūst vismazāko punktu skaitu, par pamatu ņemot komandas dalībnieku individuālo vērtējumu. (Piemēram, komanda, kuras dalībnieki iegūst 1., 5., 6., 9., 15., 17. vietu,- saņem 21 punktu, komanda, kuras dalībnieki iegūst 3.,4.,7.,8.,10.,25. vietu- saņem22 punktus un tml.)

 • Ja komanda sacensībās piedalās nepilnā sastāvā, tās dalībnieki tiek vērtēti tikai individuālā vērtējumā.
 1. Pieteikumi un dalības maksa

Pieteikšanās atvērta no 15. maija.

Līdz 2017. gada 26. augustam 23:59 pieteikšanās aizpildot elektronisko pieteikumu www.coksilva.lv vai www.sveikuli.lv vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

No 27. augusta – 30. augustam pieteikšanās tikai pa e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

 Dalības maksa (katram dalībniekam):

Pieteikšanās laiks:  Atklātās grupas     Veterāni,    Juniori,Jaunieši    Bērni

15.05-15.06          10.-                        7,-             5,-               1,-

16.06-20.08          15.-                        10,-            7,-              3,-

21.08-26.08         20,-                        15,-            1o,-              5,-

Sākot ar 27.08      25.-                        20.-            15.-              7,-

Uz vietas-

sacensību dienā     30.-                      25.-              20.-             10.-

 

Komandas dalībnieku sastāva maiņa bez papildus maksas iespējama līdz 26. augustam.

Ja Dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, lūdzu rakstīt sveikuli@sveikuli.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.

Piesakoties pēc 26. augusta stājas spēkā pēdējā brīža reģistrācija, kas nozīmē, ka reģistrācija sacensībām notiek tikai pēc samaksas saņemšanas. Apmaksas faktu pierāda Dalībnieks.

Apmaksai ar pārskaitījumu:

 

Rekvizīti naudas pārskaitījumam:

 Biedrība „Mēs dzīvojam zaļi”,

Reģistrācijas Nr. 40008218290,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS SEB banka

Konts: LV32UNLA0050021717120

Organizatoriem ir tiesības atbrīvot no Dalības maksas maksāšanas pēc saviem ieskatiem.

12.Apbalvošana.

 • Individuālajā vērtējumā dalībnieki, kas ieguvuši 1-3 vietas tiek apbalvoti ar diplomiem, medaļām, naudas balvām (atklātajām grupām), ja ir atbilstošs dalībnieku skaits grupā un/vai pārsteiguma balvām atbilstoši vecuma un dzimuma grupām.
 • Naudas balvas saņem 1-3 vietu ieguvēji atklātajās grupās, ja dalībnieku skaits attiecīgajā atklātajā grupā pārsniedz 10.

Naudas balvu apmērs:

1.vieta – 100 eur,

2.vieta- 50 eur,

3.vieta- 25 eur.

 • Komandu vērtējumā, 1-3 vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar diplomiem, sacensību kausu un pārsteiguma balvām.
 1. Papildus serviss:
  • Dalībniekiem tiek nodrošināts dzeramais ūdens,
  • Sacensību teritorijā būs pieejamas dušas, tualetes.
  • Skatītāju zonā būs pieejamas kafejnīcas, sporta preču tirdzniecība.
 2. Papildus noteikumi:
  • Dalības maksa sedz: SIAC īri, sacensību numuru, rezultātu servisa, balvu fonda, dzirdināšanas punktus, un citus organizatoriskos izdevumus, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību laikā, autostāvvietas sacensību centrā un citas ar sacensību organizēšanu saistītās izmaksas.
  • Dalībnieki ir atbildīgi par organizatoru piešķirto SIAC nebojātu atgriešanu sacensību organizētājiem. Gadījumā, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ SIAC neatgriež sacensību organizētājiem (pazaudējis, aizmirsis, un tml.), Dalībnieks apņemas apmaksāt tā vērtību 65,00 (sešdesmit pieci) Eur apmērā.
  • Gadījumā, ja dalībnieks vai komanda jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.
 3. Kontakti:

sveikuli@sveikuli.lv;

Evita tel. 29267142;

Gints tel. 26575243

 1. Cita info:
 • Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.
 • Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli atbildīgi vecāki, aizbildņi, skolotāji vai treneri.
 • Ja Dalībnieks, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu tiek pieteikts savam vecumam neatbilstošā grupā, atbildību par Dalībnieka veselības stāvokli un iespējamām sekām uzņemas Dalībnieku pieteikusī persona. Reģistrējoties sacensībām, Dalībnieku reģistrējusī persona sacensību organizatoriem iesniedz vecāku vai pārstāvju rakstveida atbildības apliecinājumu vai piekrišanu.
 • Dalībnieks, iesniedzot pieteikumu, ir apliecinājis savu piekrišanu viņa sniegto personas datu apstrādei sacensību norises vajadzībām, tai skaitā rezultātu publicēšanai un informācijas saņemšanai par turpmākajām sacensībām.