Krosa Nolikums

           BALTAIS Krosa skrējiens

Cross country running

Sveikuļos

2019

 

Nolikums

 1. Mērķis: Veicināt klasiskā krosa skriešanas tradīcijas Latvijā. Noskaidrot ātrāko krosa skrējējus individuālajā un komandu vērtējumā.
 2. Laiks.  2019. gada 26. oktobris
 3. Sacensību centrs un vieta. Atpūtas komplekss “Sveikuļi” pie Jumpravas ezera Tukuma novadā, N 56 59.661  E 023 08.1965
 4. Noteikumi.
 • Skrējiens apļos (1-6 apļi), skatītāju redzamības teritorijā. .
 • Distances apraksts- pļavas zeme, dabīgi grāvji, nelieli pauguri.
 • Apļa garums 1600-1800 metri,
 • Kopējais starts,
 • Individuāliem skrējējiem un komandām.
 • Laika kontrole notiek izmantojot SPORTIDENT krosa skriešanas laika kontroles sistēmu- nodrošina SevO (sveikuli@sveikuli.lv).

7. Dalībnieki.

 • Pieteikties par sacensību dalībnieku var jebkurš interesents, kurš vēlas piedalīties krosa skrējienā un apņemas ievērot šī nolikuma prasības.
 • Nepilngadīgu sacensību dalībnieku piesaka viņa likumīgais pārstāvis, skolotājs vai treneris.
 • Jebkura organizācija, biedrība, klubs vai tml. kopiena var pieteikt neierobežotu skaitu komandu.
 • Junioru un veterānu vecuma dalībnieki var tikt pieteikti atklātajā grupā, vienlaicīgi apmaksu par viņiem veicot atbilstoši atklātajām grupām noteiktajam.
 • Ja, veicot reģistrāciju, sistēma neļauj veikt Jums vēlamās darbības, rakstiet uz sveikuli@sveikuli.lv, Mēs palīdzēsim!

8. Dalībnieku grupas .

 • Bērni (B)- dzimšanas gads 2007. un agrāk
 • Jaunieši, jaunietes (VJ1, SJ1)- 2006., 2005., 2004. dzimšanas gadi un (VJ2,SJ2) , 2003. un 2002.gadi
 • Juniori, juniores (VJu, SJu)- 2001.-1997. dzimšanas gadi,
 • Atklātā grupa (vīrieši (V) un sievietes (S)) – 1996.-1974.dzimšanas gadi
 • Veterāni (VV), veterānes (SV) – 1973. gadā dzimušie un vecāki

9. Distanču garumi:

 • Bērni (B)- bērnu aplis
 • Jaunieši (VJ), jaunietes (SJ), – 1 aplis
 • Veterānes (SV), juniores (SJu)- 2 apļi
 • Juniori (VJu), veterāni (VV), sieviešu atklātā grupa (S)- 3 apļi
 • Vīriešu atklātā grupa (V) – 6 apļi

10. Vērtēšana.

 • Bērnu krosā- nav sacensību režīms un nav laika kontroles.
 • Individuālā vērtējumā labākais ir ātrākais skrējējs (atbilstoši vecuma un dzimuma grupai) attiecīgajā distancē.
 • Visi pieteiktie dalībnieki tiek vērtēti individuālajā vērtējumā,
 • Komandu vērtējumā:

Komandai ieskaiti dod 4 labākie komandas dalībnieki. Uzvarētāja ir tā komanda, kura iegūst vismazāko punktu skaitu, par pamatu ņemot komandas dalībnieku individuālo vērtējumu. (Piemēram, komanda, kuras dalībnieki iegūst 1., 5., 6., 9., 15., 17. vietu,- saņem 21 punktu, komanda, kuras dalībnieki iegūst 3.,4.,7.,8.,10.,25. vietu- saņem22 punktus un tml.)

 1. Pieteikumi un dalības maksa

Par pieteikšanos un dalības maksu informēsim līdz 1. jūnijam.

Ja Dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, lūdzu rakstīt sveikuli@sveikuli.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.

 

Apmaksai ar pārskaitījumu:

 Rekvizīti naudas pārskaitījumam:

 Biedrība „Mēs dzīvojam zaļi”,

Reģistrācijas Nr. 40008218290,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS SEB banka

Konts: LV32UNLA0050021717120

Organizatoriem ir tiesības atbrīvot no Dalības maksas maksāšanas pēc saviem ieskatiem.

12.Apbalvošana.

 • Individuālajā vērtējumā dalībnieki, kas ieguvuši 1-3 vietas tiek apbalvoti ar diplomiem, medaļām, naudas balvām (atklātajām grupām), ja ir atbilstošs dalībnieku skaits grupā un/vai pārsteiguma balvām atbilstoši vecuma un dzimuma grupām.
 • Naudas balvas saņem 1-3 vietu ieguvēji atklātajās grupās, ja dalībnieku skaits attiecīgajā atklātajā grupā pārsniedz 10.

Naudas balvu apmērs:

1.vieta – 100 eur,

2.vieta- 50 eur,

3.vieta- 25 eur.

 • Komandu vērtējumā, 1-3 vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar diplomiem un pārsteiguma balvām.
 1. Papildus serviss:
  • Dalībniekiem tiek nodrošināts dzeramais ūdens,
  • Sacensību teritorijā būs pieejamas dušas, tualetes.
  • Skatītāju zonā būs pieejamas kafejnīcas, sporta preču tirdzniecība.
 2. Papildus noteikumi:
  • Dalības maksa sedz: SIAC īri, sacensību numuru, rezultātu servisa, balvu fonda, dzirdināšanas punktus, un citus organizatoriskos izdevumus, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību laikā, autostāvvietas sacensību centrā un citas ar sacensību organizēšanu saistītās izmaksas.
  • Dalībnieki ir atbildīgi par organizatoru piešķirto SIAC nebojātu atgriešanu sacensību organizētājiem. Gadījumā, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ SIAC neatgriež sacensību organizētājiem (pazaudējis, aizmirsis, un tml.), Dalībnieks apņemas apmaksāt tā vērtību 65,00 (sešdesmit pieci) Eur apmērā.
  • Gadījumā, ja dalībnieks vai komanda jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.
 3. Kontakti:

sveikuli@sveikuli.lv;

Evita tel. 29267142;

Gints tel. 26575243

 1. Cita info:
 • Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.
 • Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli atbildīgi vecāki, aizbildņi, skolotāji vai treneri.
 • Ja Dalībnieks, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu tiek pieteikts savam vecumam neatbilstošā grupā, atbildību par Dalībnieka veselības stāvokli un iespējamām sekām uzņemas Dalībnieku pieteikusī persona. Reģistrējoties sacensībām, Dalībnieku reģistrējusī persona sacensību organizatoriem iesniedz vecāku vai pārstāvju rakstveida atbildības apliecinājumu vai piekrišanu.
 • Dalībnieks, iesniedzot pieteikumu, ir apliecinājis savu piekrišanu viņa sniegto personas datu apstrādei sacensību norises vajadzībām, tai skaitā rezultātu publicēšanai un informācijas saņemšanai par turpmākajām sacensībām.