SAMSUNG CAMERA PICTURESsports-1

 

Sporta laukumi:-futbola laukums
- volejbola laukums ar zāles segumu
- basketbola laukums pļavā
- orientēšanās  apmācība un sacensības

Organizējam, vēlamās grūtības un sarežģītības, visām
vecuma un pieredzes grupām:
- pārgājienus;
- sacensības;
- saliedēšanas seminārus;
- piedzīvojumu pasākumus;
- sporta svētkus.