- Jaunā pirts
- mitrā pirts, drīkst izmantot pirtsslotas
- lāvas telpā vietas līdz 10 cilvēkiem
- ģērbtuvē pat drūmā rudenī vai ziemas salā – mazs gabaliņš vasaras
- pirts zālē vietas 10 – 15 cilvēkiem