Ugunskurus kurināt drīkst tikai tam iekārtotās vietās.