Lielais Miķeļakmens – vienīgais
akmenis Baltijā uz kura ir nostājušies 167 cilvēki.

Slavenais “Sveikuļu lācis”.

Organizējam, vēlamās grūtības un sarežģītības, visām
vecuma un piredzes grupām:
-nakts pārgājienus – baz gaismas, bez ceļa caur br/ikšņiem uz zvaigznēm!
-pārgājienus;
-sacensības;
-saliedēšanas seminārus;
-piedzīvojumu pasākumus;
-sporta svētkus.