Iespējas Tavam pasākumam

Piedāvājam:

 Sadarbībā ar Biedrību “Mēs dzīvojam zaļi” – bērnu vasaras nometnes,

Vietu skolēnu ekskursijām,

Vietu Jūsu nometnēm,

Vietu Jūsu sporta pasākumiem,

Vietu Jūsu izklaides pasākumiem,

Sporta pasākumu organizēšanu un tehnisko apkalpošanu,